Dans för alla skojiga stora som små!

Trygghet: Kvalité framför kvantitet och föräldrar får vara med.

Glädje: Fokus på glädje och inte prestation eller krav.

Flexibilitet: Önskemål och förslag värderas högt och dansen anpassas efter gruppen som helhet men även efter individen. Små grupper leder till flexibilitet.