Dans för alla skojiga stora som små!

Eventen finns beskrivna i gruppen Family events in Stockholm facebook, eller på denna hemsida under flikarna för respektive event.

Trygghet: Kvalité framför kvantitet och föräldrar får alltid vara med.

Glädje: Fokus på dansglädje och inte prestation eller krav.

Flexibilitet: Önskemål och förslag värderas högt och dansen anpassas efter gruppen som helhet men även efter individen.